Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT)

Voor leerlingen op de basisschool met een leer- of gedragsprobleem/-stoornis, die extra ondersteuning nodig hebben. Bij de RT wordt de hulp afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van het kind en is gericht op het leerproces.

Extra ondersteuning voor de volgende vakgebieden:

  • rekenen
  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling

Bijkomende activiteiten die in overleg met de ouders gemaakt kunnen worden:

  • Het verwerken van informatie vanuit school en/of instanties
  • Een didactisch onderzoek bij aanvang remedial teaching
  • Het opstellen van een handelingsplan waarin doelen gesteld worden voor een bepaalde periode
  • Na een aantal weken een didactisch onderzoek
  • Een (tussen)evaluatie n.a.v. een didactisch onderzoek