Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT)

Voor leerlingen op de basisschool met een leerprobleem of -stoornis die extra ondersteuning nodig hebben. Bij de RT wordt de hulp afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling en is gericht op het leerproces.

Extra ondersteuning voor de volgende vakgebieden:

  • rekenen
  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling

Bijkomende activiteiten die in overleg met de ouders gemaakt kunnen worden:

  • Een didactisch onderzoek bij aanvang / tussentijds remedial teaching
  • Het opstellen van een handelingsplan waarin doelen gesteld worden voor een bepaalde periode
  • Contact met school