Begeleiding van leerlingen met een plusarrangement

Voor leerlingen op de basisschool met een plusarrangement

  • cluster 2: leerlingen met een auditieve en communicatieve handicap (slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis)
  • cluster 3: leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps
  • cluster 4: leerlingen met psychiatrische stoornissen en ernstige leer- en/of gedragsproblemen