Achtergrond informatie

Judith Dogger-Cromjongh:

Opleiding/cursussen:

 • Pedagogische Academie Amsterdam
 • Opleiding tot Remedial Teacher / Intern begeleider
 • Basisopleiding Dyslexie (Leraar Speciaal onderwijs)
 • Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs
 • Behandelaar ONL (Onderwijszorg Nederland) ernstige dyslexie
 • Master Special Educational Needs; Leerroute Reken- en wiskundespecialist/ dyscalculie
 • Master Special Educational Needs; Leerroute Remedial teaching
 • Coachingprogramma: Ik Leer Leren, Centrum van Tea Adema
 • Basiscursus Autisme in de klas
 • Schrijfprogramma: Schrijven met een Smile
 • Scholing Taalontwikkelingsstoornis (TOS) voor startende ambulante dienstverlening (AD)
 • Nederlands met Gebaren module 1
 • Co-teaching
 • Teach like a Champion
 • Hoogsensitiviteit bij kinderen Mediles
 • Gevorderden Opleiding Talentbegeleider (Novilo)
  • Specialisatie module Slimme kleuters
  • Specialisatie module Coaching
  • Specialisatie module Trainers vaardigheden
  • Hooggevoeligheid
  • Begaafdheid, zingeving en Mindfulness

Werkervaring

Ik ben 32 jaar werkzaam in het basisonderwijs waarbij ik in de groepen 1 tot en met 8 heb lesgegeven. Naast lesgevende taken heb ik ervaring in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (rugzakken/arrangementen). Leerlingen met autisme, lichamelijke beperking en met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Mijn werkzaamheden op dit moment zijn:

 • plusklasleerkracht van de groepen 6, 7 en 8
 • plusklasco√∂rdinator
 • remedial teacher
 • intern begeleider
 • coach van leerlingen met dyslexie en dyscalculie
 • trainer Ik leer leren
 • themaspecialist Excellente leerling binnen het Samenwerkingsverband BePO
 • schoolconsulent binnen het Samenwerkingsverband BEPO