Achtergrond informatie

Opleidingen/cursussen:
 • Opleiding Remedial Teacher / Intern begeleider
 • Behandelaar ONL (Onderwijszorg Nederland) ernstige dyslexie
 • Master Special Educational Needs; Leerroute Reken- en wiskundespecialist/ dyscalculie
 • Master Special Educational Needs; Leerroute Remedial teaching
 • Coachingprogramma: Ik Leer Leren, Centrum van Tea Adema
 • Schrijfprogramma: Schrijven met een Smile
 • Nederlands met Gebaren module 1
 • Co-teaching
 • Teach like a Champion
 • Hoogsensitiviteit bij kinderen Mediles
 • Gevorderden Opleiding Talentbegeleider (Novilo)
 • Specialisaties: Slimme kleuters, Kindercoaching,  Hooggevoeligheid, Begaafdheid, zingeving en Mindfulness,  Hoogbegaafdheid en autisme, Hoogbegaafdheid en ADHD

Vanaf september 2019 volg ik de opleiding Mediërend leren:

Werkervaring

Ik ben 34 jaar werkzaam in het basisonderwijs, waarbij ik in de groepen 1 tot en met 8 heb lesgegeven. Naast lesgevende taken heb ik ervaring in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; leerlingen met autisme, lichamelijke beperking en met een auditieve en/of communicatieve beperking. Als themaspecialist vanuit het samenwerkingsverband in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen.

Mijn werkzaamheden op dit moment zijn:

 • plusklasleerkracht van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8
 • plusklascoördinator
 • remedial teacher
 • intern begeleider
 • trainer Ik leer leren