Start

RT praktijk Driebergen is gespecialiseerd in het bieden van extra ondersteuning aan kinderen met leerproblemen of leerstoornissen o.a. lees- en spellingproblemen/dyslexie, rekenproblemen/dyscalculie, taal-/spraakproblemen.

Begeleiding en coaching van (excellente) leerlingen met faalangst en problemen t.a.v. motivatie, plannen/organiseren, doelgericht doorzettingsvermogen.

Begeleiding van excellente leerlingen waarbij sprake is van leerproblemen of leerstoornissen.

Werkgebied: omgeving van Driebergen – Zeist

Begeleiding kan in de praktijk in Driebergen, bij de OPPU in de Bilt, of op de eigen school worden gegeven.