Home

RT praktijk Driebergen is gespecialiseerd in het bieden van extra ondersteuning aan (hoogbegaafde) leerlingen met leerproblemen of leerstoornissen o.a. lees- en spellingproblemen/dyslexie, rekenproblemen/dyscalculie.

Begeleiding en coaching van (hoogbegaafde) leerlingen met faalangst en problemen t.a.v. motivatie, plannen/organiseren, doelgericht doorzettingsvermogen.

Begeleiding kan in de praktijk in Driebergen of digitaal,  of op de eigen school worden gegeven.